Gegevens uitwisseling in de zorg

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar in de spreekkamer van een andere (huis)arts, een onbekende apotheek of bij de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste gegevens kan inzien. 

Daarom willen zorgverleners (zoals huisartsen, apotheken, huisartsenspost en ziekenhuizen) graag patiëntengegevens met elkaar kunnen delen, voor een completer beeld van uw medische situatie. 

Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie.

Uw zorgverlener stelt uw patiëntengegevens alleen elektronisch beschikbaar als u daar vooraf toestemming voor geeft. Andere zorgverleners mogen deze alleen raadplegen als zij de gegevens bij de zorgverlening aan u nodig hebben.

Toestemming geven

Op de website kunt u het toestemmingsformulier downloaden. Is dit niet mogelijk voor u, dan kunt u een toestemmingsformulier vragen aan de balie. Graag volledig ingevuld en ondertekend bij de assistente inleveren of opsturen naar de praktijk.

  • Kinderen vanaf 16 jaar en volwassen: tekenen zelf
  • Kinderen van 12 tot 16: tekenen zelf en een ouder/verzorger tekent mee
  • Kinderen tot 12: ouder/verzorger tekent voor het kind

Met uw Digi-D kunt u ook online toestemming geven via: www.ikgeeftoestemming.nl

Ook als u geen toestemming wilt geven vragen wij u het formulier met NEE te beantwoorden en ingevuld in te leveren bij de huisartsenpraktijk. 

Goed om te weten

Alleen de noodzakelijke patiëntengegevens worden beschikbaar gesteld als u toestemming geeft.

Hierbij gaat het om personalia (naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht) met belangrijke gegevens over uw gezondheid; medicijngegevens, allergieën, waar u de laatste 2 jaar voor behandeld bent, laboratoriumwaarden en uitslagen van onderzoeken.

Als bepaalde informatie zo gevoelig is dat u niet wilt dat andere hulpverleners er elektronisch inzage in krijgen, dan kunt u dit ten alle tijde bij ons aangeven. Deze informatie is dan NIET automatisch door andere hulpverleners in te zien. Ook niet als u de vraag met "ja" heeft beantwoord.

Als u er voor kiest om "nee" te antwoorden, realiseert u zich dan dat het kan gebeuren dat belangrijke informatie niet meteen beschikbaar zal zijn als dat nodig is, bijvoorbeeld in een vakantie of buiten kantooruren.

© Jan van der Molen 2020