POH-GGZ (jeugd)

POH-GGZ 

In onze praktijk is voor POH-GGZ Alie Alting werkzaam.

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. 

U kunt in de huisartsenpraktijk ook een afspraak maken bij de POH-GGZ Jeugd. Dit is voor kinderen tot 18 jaar.

Alie Alting is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en houdt sinds 2001 een dagdeel per week spreekuur. De POH-GGZ kan u helpen bij psychische problemen zoals:

• Depressie/down
• Vormen van autisme of overactiviteit

• Slapeloosheid en andere slaapstoornissen
• Angst, paniek, of een gespannen gevoel
• Relatieproblemen of problemen door werk
• Overmatig gebruik tabak, alcohol en drugs
• Rouw door verlies van kind of partner

Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

In onze praktijk is voor POH-GGZ-Jeugd J. Jeuring werkzaam.

Als uw kind niet goed in zijn of haar vel zit, of als je als ouders vragen hebt over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u hiervoor een afspraak maken bij onze praktijkondersteuner jeugd.

Zij is orthopedagoog en zal samen met uw kind in een gesprek bekijken welke hulp passend is. Deze hulp kan door haarzelf of door een ander worden geboden. Ook jongeren kunnen met haar in gesprek over moeilijkheden die zij ervaren in hun dagelijkse leven.

© Jan van der Molen 2022