Praktijkmanager

Karin Koopman

De laatste jaren hebben zich grote veranderingen in de huisartsgeneeskunde voltrokken. Zo zijn er grotere samenwerkingsverbanden en netwerken ontstaan. Tevens is er een toenemende regeldruk vanuit overheid en zorgverzekeraars door verandering van wet- en regelgeving. 

Als de huisarts dit zelf wil en/of moet regelen dan heeft zij minder tijd voor directe patiëntenzorg terwijl de vraag daarnaar toeneemt. 

Karin Koopman is sinds 2003 werkzaam als doktersassistente. Zij heeft in 2009 de opleiding management en leidinggeven voor de gezondheidszorg gevolgd.

Het doel van deze praktijkmanager is: ‘ontzorg de professional’. De huisarts moet huisarts zijn.

Karin is dagelijks in de praktijk aanwezig. Zij zorgt ervoor dat verschillende processen in en rondom de praktijk draaiende blijven. 


© Jan van der Molen 2020