Balie

De assistente bij de balie zorgt voor de gang van zaken bij de balie, houdt de wachtkamer in de gaten, ondersteunt alle medewerkers, geeft hulp bij spoedgevallen en verzorgt de post en administratie. Zij is ook het aanspreekpunt voor de huisarts. 

Heeft u een vraag die u liever niet aan de balie wilt bespreken? Geef dit gerust aan.


© Jan van der Molen 2018