Darmonderzoek bij Kinderen: DOK 2.0 studie

Onze praktijk doet mee aan een onderzoek van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG. Er wordt een sneltest in de ontlasting onderzocht. Mogelijk kan deze test helpen het onderscheid te maken tussen onschuldige buikklachten en langdurige darmontsteking.

Langdurige buikpijn en diarree komen veel voor bij kinderen in de huisartsenpraktijk. Vaak zijn de klachten onschuldig van aard. De huisarts kan niet gemakkelijk onderscheid maken tussen onschuldige klachten en langdurige darmontsteking, omdat de klachten op elkaar lijken. Hierdoor worden veel kinderen verwezen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek; dat is belastend voor de kinderen en hun ouders.

Wie kan er mee doen?
Alle kinderen van 4 tot 18 jaar met langdurige buikpijn of langdurige diarree kunnen meedoen. 

Heeft u interesse?
Geef dit dan aan bij uw huisarts.

© Jan van der Molen 2020