Huisbezoek aanvragen

Tussen 08:00 en 10:00 uur kunt  u een visite aanvragen. 

De assistente zal meestal enkele vragen stellen over de reden van het huisbezoek, om de noodzaak  en de ernst te kunnen bepalen. Omdat er in de praktijk uitgebreidere onderzoek- en behandelingsmethoden aanwezig zijn, bestaat er een voorkeur voor de komst naar de praktijk. 

Woont u buiten de grensgebied van de praktijk dan kunnen wij geen visite honoreren.
Huisartsen hebben een inspanningsverplichting om binnen 15 minuten bij de patiënt te zijn. De 15 minuten betreft de aanrijtijd, dus vanaf het moment dat u belt.

In een spoedeisende situatie is de reistijd naar uw adres niet acceptabel. De huisarts moet namelijk ook in acute situaties snel bij u kunnen zijn, dus de afstand tot uw huis mag niet te groot zijn. De afstand heeft consequenties voor de kwaliteit van de te leveren zorg en de patiëntveiligheid komt hiermee in het gedrang. Wij verzoeken u zich in te schrijven bij een huisartsenpraktijk in uw omgeving.

Een vervoersprobleem is geen reden voor huisbezoek.

© Jan van der Molen 2022