Openingstijden en bereikbaarheid

Emmerweg 6, 7751 AN Dalen

Telefoon:
0524 – 55 13 61 

Fax:
0524 – 55 13 58

CHE:
0900 – 112 0 112

E-mail:
info@huisartsenpraktijkdalen.nl

Huisartsenpraktijk Dalen is geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.00 –17.00 uur.

De praktijk maakt gebruik van een keuzemenu:

Keuze 1: Uitsluitend voor spoedgevallen
Keuze 2: Receptenlijn
Keuze 3: Contact met de doktersassistente

Indien u op werkdagen tussen 17.00 en 08.00 uur, in het weekend en/of op feestdagen dringend medische hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Huisarstenspoed-dienst Emmen.

Telefoonnummer: 0900  112 0 112

Patiënten portaal: Via http://www.mijngezondheid.net

Balie

De assistente bij de balie zorgt voor de gang van zaken bij de balie, houdt de wachtkamer in de gaten, ondersteunt alle medewerkers, geeft hulp bij spoedgevallen en verzorgt de post en administratie. Zij is ook het aanspreekpunt voor de huisarts. 

Heeft u een vraag die u liever niet aan de balie wilt bespreken? Geef dit gerust aan.

Triage

Het doel van triageren is om, door gerichte vragen te stellen, een juist beeld te krijgen  van uw situatie en op grond daarvan goede en verantwoorde zorg te geven.

Wanneer u de praktijk belt of aan de balie komt zal de assistente u meerdere vragen stellen.

Het is nodig om alle belangrijke vragen aan u te stellen om een goed beeld van de ernst van uw klacht te krijgen en daarnaar te handelen. Zo kan zij de urgentie en de benodigde tijd voor een consult beter inschatten. Ook is de doktersassistente  in staat om u zelfstandig adviezen te geven.

Bij het triageren maakt de assistente gebruik van een NHG triagewijzer. 

Dit is een protocol die door alle huisartsen en spoedposten in Nederland gebruikt wordt.

© Jan van der Molen 2022