Opname/ontslag

Het kan voorkomen dat wij na langere tijd medische informatie ontvangen over een ziekenhuisopname. U heeft  misschien vergeefs zitten wachten op een bezoek of een telefoontje van de huisarts in de veronderstelling dat de huisarts op de hoogte is. 

Daarom willen wij u vragen zelf met ons contact op te (laten) nemen wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen bent. Met de assistente kan zo worden overlegd of telefonisch contact of een bezoek van de huisarts of praktijkondersteuner noodzakelijk is. Verder stellen wij het op prijs iets van u of uw familie te horen wanneer er sprake is van een langdurige opname.

© Jan van der Molen 2022