Triage

Het doel van triageren is om, door gerichte vragen te stellen, een juist beeld te krijgen  van uw situatie en op grond daarvan goede en verantwoorde zorg te geven.

Wanneer u de praktijk belt of aan de balie komt zal de assistente u meerdere vragen stellen.

Het is nodig om alle belangrijke vragen aan u te stellen om een goed beeld van de ernst van uw klacht te krijgen en daarnaar te handelen. Zo kan zij de urgentie en de benodigde tijd voor een consult beter inschatten. Ook is de doktersassistente  in staat om u zelfstandig adviezen te geven.

Bij het triageren maakt de assistente gebruik van een NHG triagewijzer. 

Dit is een protocol die door alle huisartsen en spoedposten in Nederland gebruikt wordt


© Jan van der Molen 2018