Inschrijven

Woont u in Dalen? Dan kunt u zich inschrijven. Gebruik hiervoor het inschrijfformulier.

Als u zich inschrijft, is het belangrijk om dit aan uw huidige huisarts door te geven zodat uw huidige huisarts zodat uw huisarts u kan uitschrijven. Voor het opvragen van uw medisch dossier bij uw vorige huisarts hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Met het invullen en ondertekenen van het 'Inschrijfformulier nieuwe patiënt' kunt u hiervoor toestemming geven. Ook vragen wij u toestemming te geven voor de elektronische uitwisseling van uw gegevens. Informatie leest u in de link ‘uitnodiging LSP’.

Inschrijfformulier nieuwe patiënt

Praktijkfolder

Uitnodiging LSP

Toestemmingsformulier

Wacht liever niet met inschrijven tot het moment waarop u dringend medische hulp nodig heeft. Wij hebben dan geen medische informatie over u die mogelijk op dat moment wel van belang kan zijn.

Woont u in Coevorden?
Indien u in Coevorden woont kunt u zich in schrijven bij één van de huisartsenpraktijken in de Veltstromen. https://www.develtstroom.nl/praktijken

Woont u buiten Dalen?
Schrijf u in bij de huisarts in uw omgeving. 

Woont u in één van de omliggende dorpen en is Huisartsenpraktijk Dalen de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk neem dan contact met ons op. 

Woont u in Duitsland?
Als u in Duitsland woont, dan dient u zich bij een huisarts in het betreffende land in te schrijven, ongeacht of u een Nederlandse zorgverzekering heeft. In het buitenland bestaat een andere wet- en regelgeving rondom medisch handelen. Dit geldt ook u in Duitsland net over de grens gaat woont.

De huisarts is niet verzekerd wanneer zij u te hulp moet komen in Duitsland. De huisarts kan u daarmee niet behandelen conform de daarvoor geldende richtlijnen. 

Buiten het grensgebied van de praktijk
Huisartsen hebben een inspanningsverplichting om binnen 15 minuten bij de patiënt te zijn. De 15 minuten betreft de aanrijtijd, dus vanaf het moment dat u belt.

In een spoedeisende situatie is de reistijd naar uw adres niet acceptabel.

De huisarts moet namelijk ook in acute situaties snel bij u kunnen zijn, dus de afstand tot uw huis mag niet te groot zijn. De afstand heeft consequenties voor de kwaliteit van de te leveren zorg en de patiëntveiligheid komt hiermee in het gedrang. Wij verzoeken u zich in te schrijven bij een huisartsenpraktijk in uw omgeving.

Onvrede over uw huidige huisartsenpraktijk
Woont u in Dalen en bent u niet bij ons inschreven? 
Bespreek uw onvrede met uw huidige huisarts. 

Komt u er samen niet uit en wenst u zich bij ons in te schrijven dan dient u, voordat u zich inschrijft, een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. 

Kennismakingsgesprek
Het is mogelijk om voor de inschrijving een kennismakingsgesprek aan te vragen. U krijgt een afspraak op het spreekuur van huisarts E. van der Molen. U krijgt dan een indruk van de huisarts en de praktijk. In dit gesprek bespreekt u zaken die u belangrijk vindt. Hierin kunnen wederzijdse verwachtingen worden besproken en kunnen de dienstverlening en de werkwijze van de huisartsenpraktijk worden toegelicht. Tijdens het kennismakingsgesprek worden geen medische klachten behandeld.

Ook de huisarts kan u uitnodigen voor een kennismakinggesprek wanneer dat aan de orde is legt de huisarts de reden hiervan uit zodat u zich kan voorbereiden.

© Jan van der Molen 2022