Klacht, suggestie of compliment?

Suggestie, ongemak, klacht, idee of compliment?Wij nodigen u uit om dat met ons te delen.

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden uw ervaring belangrijk. Heeft u geen goed gevoel na contact met onze praktijk? Wij willen dit graag weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren. 

U hoeft natuurlijk geen klacht te hebben over de praktijk terwijl u wellicht wel een goed idee heeft voor verbetering. Mogelijk kunnen wij ons voordeel ermee doen en zo de zorg voor u als patiënt verbeteren. 

Ook van zaken die goed gaan kunnen wij veel leren. Als u een compliment wilt geven aan de praktijk of een van de medewerkers, nodigen we u uit om dit uit te spreken. Ook kunt u hiervoor het complimentenformulier downloaden en invullen.

Heeft u een klacht, dan willen wij dit graag in een laagdrempelig gesprek met u oplossen. U kunt hiervoor het klachtenformulier downloaden en invullen. Lukt het nietom het samen met de praktijk op te lossen, dan is bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris mogelijk. Biedt ook dat geen oplossing, dan volgt bemiddeling en desnoods een bindend oordeel van een geschillencommissie. Huisartsen en huisartsenvoorzieningen zijn aangesloten bij de landelijke geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Meer informatie vindt u op: www.skge.nl

© Jan van der Molen 2022