NHG Accreditatie

Trots kunnen wij melden dat de huisartsenpraktijk sinds april 2017 is geaccrediteerd volgens de NHG-praktijk accreditatie.

Dit is het kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken die werken aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

Alhoewel u er als patiënt wellicht weinig direct van merkt, zijn we "achter de schermen” bezig met het doorvoeren van allerlei kwaliteitsverbeteringen.

Wat houdt dit keurmerk in?

Geaccrediteerd zijn houdt in dat de praktijk voortdurend bezig is met controleerbare kwaliteitsverbetering. Dit is een continu proces, de praktijk wordt jaarlijks getoetst op een groot aantal landelijk vastgestelde kwaliteitseisen op het gebied van patiëntveiligheid, bereikbaarheid, hygiëne, klachtenafhandeling, e.d.. De mening van de patiënt wordt tevens meegenomen in het gehele proces.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan kwaliteitsverbetering.

Dat wil zeggen:
- Goede en veilige zorg
- Deskundig personeel
- Klantgerichtheid
- Bereikbaarheid
- Samenwerking met andere zorgverleners

Elk jaar wordt opnieuw getoetst, waarbij we laten zien dat voortdurend wordt gewerkt aan betere zorg.


Uw mening telt!

Heeft u ideeën, opmerkingen of een klacht? Laat het ons weten. We doen er graag ons voordeel mee.

© Jan van der Molen 2022