Ouderenzorg

In Nederland neemt het aantal ouderen toe. Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg en steeds meer ouderen zijn kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. U kunt hierbij denken aan geheugenproblemen en valproblemen, maar ook slechter horen en zien en problemen met bewegen vormen een risico. 

Om de zorg voor kwetsbare ouderen meer te kunnen afstemmen op hun persoonlijke behoeften, zijn wij aangesloten bij een zorgmodule. De zorgmodule biedt ons de mogelijkheid om een organisatie en zorg rond kwetsbare ouderen vorm te geven op het gebied van cure, care, wonen en welzijn. Het zolang mogelijk in stand houden van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de oudere is hierbij leidend.

© Jan van der Molen 2022