Uitschrijven

Nieuwe huisarts Nederland
Het medisch dossier wordt beheert door de huisartsartsenpraktijk. 

Voor het versturen van het dossier moet u zich ingeschreven hebben bij uw nieuwe huisarts. Zolang u niet ingeschreven staat kunnen wij uw dossier niet versturen.

Huisartsenpraktijken moeten voldoen aan de zogenaamde 'wettelijke bewaarplicht en overdracht' van uw dossier. Hiervoor is een richtlijn opgesteld. Wanneer uw zich inschrijft bij de nieuwe huisarts dient u ons schriftelijk toestemming te geven voor de overdracht van uw patiëntendossier. Wanneer u toestemming heeft gegeven, dan zorgen wij ervoor dat uw dossier beveiligd en elektronisch wordt verstuurd naar uw nieuwe huisarts. 

Uitschrijfformulier

Nieuwe huisarts buitenland
Verhuisd u naar het buitenland dan kunnen wij het medisch dossier niet beveiligd en elektronisch versturen.

U ontvangt uw patiëntendossier en dient het patiëntendossier zelf overdragen aan uw nieuwe huisarts. U tekent voor ontvangst van uw patiëntendossier, dit document blijft in ons beheer.

© Jan van der Molen 2022